အခ်စ္မည္သည္

0

အခ်စ္ဆိုတာ ရယူျခင္းလည္း

ေပးဆပ္ျခင္းလည္းမဟုတ္

ခံစားမႈတို႔အတြက္ျဖစ္တည္ ….

 

အခ်စ္ဆိုတာ

ေပ်ာ္႐ႊင္ေစဖို႔မဟုတ္

ဝမ္းနည္းေစဖို႔မဟုတ္

ဂ႐ုစိုက္တတ္ဖို႔ျဖစ္တည္ ….

 

အခ်စ္ဆိုတာ

အလႊာလည္းမရွိ

ျခားနားမႈလည္းမျမင္

ဦးစားေပးအဆင့္၌ျဖစ္တည္ …

 

အခ်စ္ဆိုတာ

အ႐ံႈးေပးဖို႔မဟုတ္

အႏိုင္ယူဖို႔မဟုတ္

ကိုယ္ခ်င္းစာေပးဖို႔ျဖစ္တည္ ….

 

အခ်စ္ဆိုတာ

ေတြေဝဖို႔အတြက္မဟုတ္

ျပတ္သားဖို႔အတြက္မဟုတ္

ငဲ့ညႇာတတ္ဖို႔ျဖစ္တည္ ….

 

ခ်စ္တယ္ဆိုသူေတြ

တကယ္ခ်စ္တတ္ရင္

၃၁ဘံုအစံု ေအးခ်မ္းမႈတို႔ျဖစ္တည္ …

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

 

 

You might also like