သိကၡာမရွိဘူးလို႔ထင္တဲ့သူမွာလည္း လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရွိတယ္

0

ေငြမက္တဲ့မိန္းကေလးမွာလည္း လူ႔ဂုဏ္သိကၡာရွိတယ္။ ခ်စ္သူမ်ားတဲ့သူေတြမွာလည္း အမွန္ခ်စ္တတ္တဲ့စိတ္ကေလးေတာ့ ရွိဦးမယ္။ အိမ္ေထာင္ဆက္မ်ားတဲ့သူဟာလည္း တည္ၿငိမ္ေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့မိသားစုေလးကိုလိုလားတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့သူေတြမွာလည္း ႐ိုးသားမႈဆိုတာရွိတယ္။ ဘယ္အရာမဆို အေကာင္းဘက္ကလွည့္ၾကည့္တတ္ဖို႔ပဲလိုတာပါ။

money-and-girl

You might also like