ရင္ထဲကခ်စ္ျပပါ

0

မခ်စ္တာထက္ ခ်စ္တာေကာင္းပါတယ္

ခ်စ္ေယာင္ေဆာင္တာထက္ တကယ္ခ်စ္ေပါ့

အြန္လိုင္းမွာခ်စ္ျပဖို႔ထက္ အနီးမွာခ်စ္ျပပါ

သတိရမွခ်စ္ျပဖို႔ထက္ ေန႔စဥ္လိုခ်စ္ျပပါ

ေန႔ထူးရက္ျမတ္မွခ်စ္ျပဖို႔ထက္ အၿမဲလိုခ်စ္ျပပါ

ခ်စ္တယ္ဆို႐ံုခ်စ္ျပဖို႔ထက္ ရင္ထဲကခ်စ္ျပပါ။

ကိုယ့္ကိုအစဥ္ခ်စ္ေနသူအတြက္ ခ်စ္ၿမဲခ်စ္ျပပါ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like