မၾကာခဏဆီးသြားျခင္းဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ?

0

မၾကာခဏဆီးသြားျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ႏွစ္လ ၊ သံုးလတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ဆီးသြားစဥ္ ဆီးသြားသည့္ပမာဏမ်ား၍ အႀကိမ္ေရ မ်ားမ်ားသြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ ပထမ သံုး ေလးလအတြင္းတြင္ ႀကီးထြားလာေသာ သားအိမ္က ဆီးအိမ္ကို သြားဖိမိျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ မၾကာခဏဆီးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶတည္ျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( CONCEPTION)

You might also like