ကိုယ္ဝန္ရွိ ၊ မရွိ သိဖို႔ ဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ ဘယ္လို စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္မလဲ?

0

မိမိဝယ္ေသာ ဆီးစစ္ကိရိယာတြင္ပါသည့္ အသံုးျပဳနည္းအတိုင္း မနက္အေစာပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္သြားသည့္ ဆီးျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးသင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ hCG (human chorionic gonadotropin) ဟုေခၚသည့္ ကိုယ္ဝန္ရွိစဥ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဟိုမုန္းမ်ားသည္ မနက္ပိုင္းဆီးသြားခ်ိန္တြင္ ပမာဏအမ်ားဆံုး ဆီးထဲ၌ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆီးထဲမွာ ကေလး-သေႏၶသားနဲ႔ဆိုင္တာ ရွိေန-မေနကို စမ္းတာ မဟုတ္ဘဲ အခ်င္းနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ေဟာ္မုန္း ရွိ-မရွိကို စမ္းတာပါ။

မနက္အေစာပိုင္း ကိုယ္ဝန္စစ္ေဆးမႈ မလုပ္ႏိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရကိုမိမိေသာက္ေနက်ထက္ ေလွ်ာ့ေသာက္ၿပီး အနည္းဆံုးေလးနာရီ ဆီးမသြားဘဲ ထိုေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္သြားသည့္ဆီးအား ဆီးစစ္ကိရိယာျဖင့္ စမ္းသပ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဆီးအတင္းသြားေအာင္ ေရတဝၾကီးေတာ့ မေသာက္ပါနဲ႔။ ေဟာ္မုန္း ေရေရာသလို ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ သေႏၶတည္ျခင္း နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( CONCEPTION)

You might also like