မိန္းမကိုယ္ ညႇပ္ေမြးခဲ့ရသူေတြ ဘယ္လိုျပဳမူေနထိုင္သင့္သလဲ?

0

မိန္းမကိုယ္ ညႇပ္ေမြးခဲ့ရသူေတြက မိန္းမကိုယ္ညႇပ္ထားတဲ့ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ဝမ္းမာမာ မညႇစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ နဂိုဝမ္းခ်ဳပ္တတ္သူမ်ားအဖို႔ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးအား ဆရာဝန္ထံမွ ေဆးညႊန္းေတာင္းခံထားသင့္ပါတယ္။ (ႏို႔တိုက္မိခင္ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိထင္ရာ ဝမ္းႏႈတ္ေဆးမ်ား စားျခင္းကို လံုးဝေရွာင္ရွားပါ။)

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like