ကေလးမီးဖြားၿပီးစမိခင္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ဝမ္းခ်ဳပ္တတ္သလဲ?

0

ယခင္က ဝမ္းေပ်ာ့ေပ်ာ့သြားတတ္ေပမယ့္လည္း ကေလးမီးဖြားၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေမ့ေလ်ာ့သြား၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဝမ္းမွန္မွန္ မသြားျဖစ္ဘဲ ဝမ္းခ်ဳပ္သြားသည္လည္း ရွိတတ္ရာ ဆရာဝန္ထံမွ ဝမ္းေပ်ာ့ေပ်ာ့သြားေဆးကို တခါတည္း ေဆးညႊန္းေတာင္းခဲ့သင့္သည္။ သို႔မွသာ ဆရာဝန္က ကေလးမီးဖြားၿပီးစ ႏို႔တိုက္မိခင္အတြက္ ေဘးအကင္းဆံုး ေဆးညႊန္းေပးႏိုင္မည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ မီးေနသည္ႏွင့္ မိခင္မ်ား နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( afterbirth)

You might also like