မလြမ္းဘူး

0

ခ်စ္တယ္အခါခါေျပာၿပီး

လစ္လၽွင္အသစ္ေတြနဲ႔ေပ်ာ္ပါး

စြံတာနဲ႔ေပြတာ ခြဲျခားမသိတဲ့သူ

သစၥာရွိသူေတြက ေမတၱာကိုခုတံုးမလုပ္ဘူး

ပံုရိပ္ေယာင္အၾကင္နာေတြနဲ႔

(နင္) ဆင္ထားတဲ့ေထာင္ေခ်ာက္

(ငါ) သတိမေမွာက္ဖို႔ဘဲလိုတာပါ

စိတ္ခိုင္ခိုင္ထားၿပီး ငါ့ကိုယ္ငါေဘာင္ခတ္ထားတယ္

အၾကင္နာမမွန္ရင္သြားပေစေပါ့

မလြမ္းေသးဘူး။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like