တကယ္ခ်စ္လို႔ပါ

0

အၾကည့္တခ်က္က ေျပာတဲ့စကားမ်ား

တဘဝစာနားေထာင္ပါ့မယ္

နားလည္မႈေပးလို႔ခ်စ္ပါ့မယ္

သူ … စိတ္မညစ္ရေအာင္

အလိုေတာ္လည္းျပည့္ရေစ့မယ္

ခြန္းမဆိုဘဲ ရေစ့မယ္

တို႔အခ်စ္မ်ားနဲ႔ဂ႐ုစိုက္လို႔

ေ႐ႊေပၚျမတင္ထားပါ့မယ္

တကယ္ခ်စ္လို႔ပါေလ ….. ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like