ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း

0

 

BurmeseHearts - Happy New Year Welcome 2016

ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း

သကၠရာဇ္တစ္ခု ေဟာင္းသြားျပန္ၿပီ

ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ေျပာင္းသြားျပန္ၿပီ

လေတြ ၊ ႏွစ္ေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း

လူေတြရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုပါပဲ။

ေန႔ေတြ ၊ ညေတြ ေျပာင္းဆဲ ေျပာင္းၿမဲ …..

ေႏြ ၊ မိုး ၊ ေဆာင္း ေတြ ေျပာင္းဆဲ ေျပာင္းၿမဲ ….

လူေတြ ၊ စိတ္ေတြ ေျပာင္းဆဲ ေျပာင္းၿမဲ ….

ဘာေတြ ဘယ္လို ေျပာင္းေျပာင္း

အေကာင္းဘက္ေရာက္ဖို႔သာ လိုတာပါ

ျဖစ္ၿပီးတာေတြ သင္ခန္းစာယူလို႔

၂၀၁၅ ကို ႏႈတ္ဆက္စို႔ …. ။

ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားဖို႔

၂၀၁၆ ကို ႀကိဳဆိုစို႔ …… ။

ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း ေတာင္းလိုက္မယ္

ျမန္မာျပည္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ……

ကမာၻေျမႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ …….

သတၱဝါမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ………

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like