ျပည့္စံုတဲ့မိသားစုက ကေလးငယ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ရသလဲ?

0

မိဘႏွစ္ဦးရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ ဆက္ဆံေရးဟာ မိသားစုအတြင္းမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္လည္း ကေလးမွာ စိုးရိမ္သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ဝင္လာပါတယ္။ စိုးရိမ္တာက မိဘႏွစ္ဦး ဘယ္ေတာ့ကြဲမလဲ ၊ ငါဘယ္ေတာ့ မိတကြဲ ဖတကြဲ အေျခအေနနဲ႔ ေက်ာင္းမွာ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝန္းမွာ အႏွိမ္ခံရမလဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ သိမ္ငယ္စိတ္ကေတာ့ သူမ်ား မိသားစုေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ရွိေနတာကို ေတြ႔ျမင္ေနရတိုင္း ဒီလိုမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ သိမ္ငယ္လာတာပါ။ ဒီသိမ္ငယ္မႈကိုလည္း မိသားစုထဲကမွ မကုစားရင္ မေပ်ာက္ႏိုင္ဘူးေပါ့။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like