ေပ်ာက္ေနတဲ့အရာ

0

ပကာသနေတြမ်ားလာတဲ့ေခတ္ႀကီးထဲ

မသမာမႈေတြလဲမ်ားလာတယ္။

အလိမ္စကားေတြက နားေထာင္ေကာင္းေနေတာ့

အ႐ိုးခံဆိုတာ ေပ်ာက္လာတယ္။

လူတိုင္းနီးပါးလိမ္ေနေတာ့

စကားမွန္က ယံုစရာမေကာင္းေတာ့ဘူး။

ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ၿပီးလွေနၾကေတာ့

စိတ္အလွကို ေမ့လာရင္း

ဪ အခ်စ္ဆိုတာ ေငြနဲ႔စားမွ အေျဖမွန္သတဲ့လား။

ေလာကႀကီးရယ္…… ငါဘာကို ဟားတိုက္ရမလဲ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like