ေခတ္ေရစီးပုပ္

0

နယ္ေျမမျခား စည္းမထားခင္

စစ္မက္ကင္းစင္ စုေပ်ာ္႐ႊင္

Tech ေတြထြန္းကား ႏ်ဴ မ်ိဳးပြား

အားအားရွိေတာ့ ၿပိဳင္ႂကြားမလား

အသားေတြေပၚစား မတင္းတိမ္ျငား

လူ႔သေႏၶသားလဲ စားၾကၿပီ

ဇရပ္ေတြမေဆာက္ျငား Club ေတြေဆာက္ထား

ေဖာက္ျပားမႈလဲ မ်ားလာၿပီ

အသစ္ေနာက္လိုက္ရင္း စိတ္ဖိစီး

တန္ဖိုးသိမွ တန္ဖိုးရွိ

ပစၥည္းေတြလဲမ်ဳိးစံုေတာ့

ေခတ္ေပၚေရာဂါလည္းစံုေပါ့

စာနာမႈရွား တဏွာမ်ား

တရားေတြလဲ ခါးၿပီလား

Civilize ကား ဒုစ႐ိုက္မ်ား

သဘာဝကိုက ပူလွၿပီ

ေခတ္ကေရြ႕လ်ား ေသာကမ်ား

ေကာင္းျခင္း ၊ ဆိုးျခင္း ေထြပလီ

ေရစီးပုပ္မွာ ေမ်ာပလား

တရားေတြနဲ႔ ထိန္းစို႔လား … ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like