ေက်ာင္းေကာင္းမွာ ပညာသင္ၾကားရတဲ့ တခ်ိဳ႕ကေလးငယ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္ရသလဲ?

0

ကေလးငယ္ေတြဟာ မသိ ၊ နားမလည္ေသးေတာ့ သူမ်ားစားတာ စားခ်င္တယ္ ၊ သူမ်ားဝတ္တာ ဝတ္ခ်င္တယ္ ၊ သူမ်ား သံုးသလို သံုးခ်င္တယ္။ တကယ္မတတ္ႏိုင္ဘဲ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားတဲ့ေက်ာင္းမွာ မိဘကထားလို႔ ေက်ာင္းတက္ရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဟာ ဒီသိမ္ငယ္မႈကို ပိုခံစားရပါတယ္။ အတန္းေဖာ္ေတြက တတ္ႏိုင္သူေတြခ်ည္းပဲ ၊ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းကေန လြယ္အိတ္ ၊ အဝတ္အစား ၊ ေက်ာင္းလာတဲ့ ကားေတြ ဖိနပ္ေတြအထိ အၿပိဳင္အဆိုင္ သံုးႏိုင္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ မသံုးႏိုင္တဲ့ မ်က္ႏွာမြဲေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူေတြဟာ အတန္းေဖာ္နဲ႔ ဆရာ ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဆိုတာကို ခံရေတာ့တယ္။ ေရမ်ားေရႏိုင္ ၊ မီးမ်ားမီးႏိုင္ကိုး ။ ဒီေတာ့ ကေလးဟာ သူ႔မွာ အျပစ္မရွိပါဘဲလ်က္ အလိုလို သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ဝင္လာတယ္။

ေက်ာင္းထားေပးတိုင္း မိဘတာဝန္မေက်သလို ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း ထားေပးႏိုင္တိုင္း ကေလးဂုဏ္တက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔အတန္းေဖာ္ေတြ ဝတ္ႏိုင္ ၊ စားႏိုင္ ၊ သံုးႏိုင္သလို မဝတ္ႏိုင္ မစားႏိုင္ရင္ေတာင္ အသင့္အတင့္ ျပည့္မီတဲ့အဆင့္ရွိေအာင္ေတာ့ ေထာက္ပ့့ံေပးရမွာပဲေလ။

You might also like
Leave a comment