အေျဖ

0

ဘာေၾကာင့္ပိတ္ေလွာင္ထားတာလဲ

အခ်ိန္ေပးေတြးမိေတာ့

လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မယ့္လမ္း မေတြးမိေတာ့ဘူး။

သူ႔အမွား၊ ကိုယ့္အမွား ျငင္းခုန္ၾကရင္း

အမွန္ျပန္ျပင္လုပ္ၾကဖို႔ သတိမရေတာ့ဘူး။

႐ံႈးနိမ့္မႈေတြအတြက္ စိတ္ဓာတ္က်ေနရင္

ေအာင္ျမင္ဖို႔ အလွမ္းေ၀းေနဦးမယ္။

ဆံုး႐ံႈးမႈေတြတမ္းတရင္း ငိုေႂကြးေနရင္

ပိုင္ဆိုင္မႈေတြရွိလာဖို႔ ေနာက္က်ေနဦးမယ္။

စြန္႔ခြါသြားသူအတြက္ လြမ္းဆြတ္ေၾကကြဲေနရင္

အနားမွာရွိေနသူတန္ဖိုးကို သတိမထားမိဘူး။

ကုန္သြားတဲ့အခ်ိန္ သံုးေနတဲ့အင္အား

ပန္းေနတဲ့ကိုယ္ မဟုတ္ေသးတဲ့

ရလဒ္ရဲ႕အေျဖဟာ လြဲေနတဲ့အာ႐ံု။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like