အေကာင္းျမင္စိတ္ဆိုတာဘာလဲ?

0

အေကာင္းျမင္စိတ္ကို အေျခခံထားသူေတြဟာ ဘယ္သူမွ သူ႔အနား အေဖာ္မျပဳတဲ့အေျခအေနမွာ ၊ ဘာမွမရွိေတာ့တဲ့ အေျခအေနမွာ ၊ ေနာက္ဆံုး ဘယ္အေျခမ်ိဳးမွာမဆို စိတ္ဓါတ္အင္အား အျပည့္ရွိသူေတြျဖစ္တယ္။ မရွိ ရွိတဲ့ သဘာဝအင္အားကို အေဖာ္ျပဳႏိုင္သူေတြျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ တသက္တာမွာ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ထားျဖစ္တယ္။ သူဟာ အနားမွာရွိေနတဲ့သူေတြကို အမွီျပဳခံစားရမွဆိုတဲ့ စိတ္မရွိဘူး ၊ အနားမွာရွိေနတဲ့ ပိုင္ဆိုင္ရာ ၊ မပိုင္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းေတြအေပၚမွာလည္း စိတ္ခံစားမႈကို အမွီျပဳမထားဘူး။ ဒါေတြ ဆံုး႐ံႈးရလို႔ ခံစားရလည္းခဏပဲ။ သူ႔ရဲ႕အေကာင္းျမင္စိတ္ေၾကာင့္ သူ႔တသက္မွာ သူဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆို ေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ ဘယ္လိုႏွစ္သိမ့္မႈေပးၿပီး ဘယ္လိုေပ်ာ္ေအာင္ထားရမလဲဆိုတာ သူသိတယ္ေလ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like