အတိတ္ကလူ

0

ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္

ေမ့ပစ္သင့္တယ္

လြမ္းေတာ့လြမ္းတယ္

အားတင္းရမယ္

နာက်င္ေသာ္လည္း

ၿပံဳးဖို႔က်င့္မယ္

ဝမ္းနည္းေသာ္လည္း

ရယ္ဖို႔ႀကိဳးစားမယ္

စြန္႔သြားသူကို

အတိတ္မွာထားခဲ့မယ္။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

 

You might also like