သံုးႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြကို ဆိုဆံုးမတာ မွားသြားခဲ့လို႔ ျပန္ခ်င္ရင္ ရမလား?

0

ကေလးသံုးႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ ငါဆံုးမခဲ့တာမွားသြားၿပီ။ ျပန္ျပင္လို႔ရမလားလို႔ ေနာက္က်တဲ့ေနာင္တရလည္း အပိုပါပဲ။ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ေန႔ရက္ကို ျပန္ရခ်င္လို႔ မျဖစ္ႏို္င္သလို ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးသားဦးေႏွာက္ကို အသစ္ကျပန္စ ျပန္ဖြံ႔ၿဖိဳးခ်င္လို႔မရေတာ့ပါဘူး။ ေန႔သစ္ေတြမွာ အေကာင္းဆံုးလုပ္သြား႐ံုပဲ ရွိေတာ့သလို မိမိသားသမီးကို ဘဝတသက္စာ နားလည္မႈ ေပးသြား႐ံုပဲရွိတာပါ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like