သတၱိ

0

ငါပိုင္ဆိုင္ထားတာေတြ

(တေန႔)ထားခဲ့ရမယ္မွန္းသိတယ္။

ငါဆိုတာမရွိေတာ့ရင္

ဒီခႏၶာႀကီးပ်က္စီးသြားမွာလဲသိတယ္။

ဒီလိုသိရင္းကပဲ ဆထက္တပိုး ငါႀကိဳးစားတယ္။

ေအာင္ျမင္မႈကိုလက္လွမ္းရင္း

ဆံု႐ံႈးမႈအတြက္လဲျပင္ဆင္ထားတယ္။

ျဖစ္လာတာမွန္သမွ် လက္ခံႏိုင္ဖို႔အသင့္ရွိတယ္။

ငါ့ဦးေႏွာက္နဲ႔ရင္ဘတ္ကို ရွင္းရွင္းဖြင့္ထားတယ္။

ေလာကဓံအတြက္ ငါအသင့္ရွိတယ္။

ဇူဇူးစံ  (Burmesehearts.com)

You might also like