လူ႔ဘဝတသက္တာမွာ သင္ယူမႈျမင့္မားဆံုးအခ်ိန္ဟာ တစ္ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ဆိုတာ မွန္သလား?

0

ေမြးကင္းစကေလးေလးပဲ ဘာသိဦးမွာလဲ။ ကေလးပဲရွိေသးတာ ဘာသိဦးမွာလဲလို႔ ကိုယ္ေတြ ထင္ျမင္ယူဆေနတာေတြဟာ မွားယြင္းေနပါတယ္။

တကယ္ဆို ေမြးကင္းစကေန တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ သင္ယူႏိုင္စြမ္းဟာ ဘဝတေလ်ာက္လံုးမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္အထိ သင္ယူႏိုင္စြမ္း ၊ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္း ျမင့္မားသလဲဆိုရင္ သာမာန္အခ်ိန္ေတြထက္ ႏွစ္ဆ ျမင့္မားလို႔ ေနတယ္လို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့တာပါ။

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြကို မိဘေမတၱာ ၊ ေႏြးေထြးမႈ ၊ ခ်စ္ခင္မႈ ၊ ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုတာေတြကို အေကာင္းဆံုး ေပးသင့္တဲ့ အခ်ိန္ပါ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like