ယံုၾကည္မႈမဲ့ေနသူေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ အဆိုးျမင္တတ္သူေတြ ျဖစ္ေနရသလဲ?

0

အဆိုးျမင္တတ္သူေတြဟာ သူတို႔ေဘးမွာ အေႁခြအရံေတြ ၊ တပည့္တပန္းေတြ ၊ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြ ေပါမ်ားပါေစဦး အဆိုးျမင္စိတ္ဓါတ္ခံေၾကာင့္ ဘယ္ေတာ့ သစၥာေဖာက္မလဲ သံသယအထပ္ထပ္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈမဲ့ေနသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ သံသယက သူတို႔ကို စိတ္မလံုၿခံဳမႈခံစားေစတယ္။ ဒီစိတ္မလံုၿခံဳမႈေၾကာင့္ပဲ စိုးရိမ္မကင္းစိတ္ေတြနဲ႔ ေျခာက္ျခားေနတတ္သူေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို ဒီလိုစိတ္ေတြမ်ားတဲ့အခါ စိတ္ဖိစီးတဲ့ေရာဂါလိုမ်ိဳး ၊ ႏွလံုးေရာဂါလိုမ်ိဳး စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါေတြအျပင္ စိတ္ေၾကာင့္ကိုယ္မွာပါ ေရာဂါေတြဝင္လာပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like