မရည္ရြယ္ဘူး

0

မင္းကိုငါ စိတ္စြဲလြန္းတာမွန္ေပမယ့္

ငါ့စကားလံုးတိုင္းက မင္းကိုမရည္စူးခဲ့ပါဘူး။

အေျခအေနတူခဲ့လို႔ ဆင္တူယိုးမွားခံစားခ်က္ျဖစ္ခ်ိန္

ငါ့စကားလံုးေတြက မင္းစိတ္ကိုနာက်င္ေစလိမ့္မယ္။

ငါ့ကဗ်ာေတြက မင္းအနာကိုဆြေကာင္းဆြမယ္။

ငါကိုယ္တိုင္နာက်င္လို႔

ဖိတ္က်လာတဲ့စကားလံုးေတြဟာ

မင္းႏွလံုးသားကုိ ဖိတ္စင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့

ခ်စ္သူရယ္………… မင္းနာက်င္ဖို႔

ငါတကယ္မရည္ရြယ္ခဲ့ပါဘူး။

ဇူဇူးစံ  (Burmesehearts)

You might also like