ဘ၀ႏြံ

0

ဖတ္ေနတာက အကၡရာ

က်က္ရတာက သီအိုရီ

မွတ္စရာမကုန္တဲ့ေလာကထဲ

ရသေလာက္စမ္း၀င္ၿပီး

သင္ခဲ့တာေတြအသံုးခ်မွ

လက္ေတြ႔က် ကေမာက္ကမပါလား။

အေျဖထင္သမွ် ေပါက္ကရ

ခဏခဏက်တဲ့ လက္ေတြ႔ဘ၀

အလုပ္ထဲ Stress မ်ားရွိတယ္။

စိတ္ဓာတ္လဲက်တယ္။

ေဘာင္ခတ္ခံရတယ္။

အိမ္ကမ်က္လံုးေတြေျပးျမင္ေတာ့

လြတ္လမ္းရယ္ မျမင္ေပါ့။

ဇူဇူးစံ  (Burmesehearts.com)

You might also like