ဘာလုပ္လုပ္ အေကာင္းအေျပာမခံရတဲ့ကေလး ဘာသင္ယူသြားသလဲ?

0

ဘာလုပ္လုပ္ အေကာင္းအေျပာမခံရတဲ့အျပင္ အျပစ္ကမလြတ္ႏိုင္တဲ့ ကေလးရဲ႕ခံစားခ်က္ကေန ဘာကို သင္ယူသြားမလဲဆိုရင္ ဘာလုပ္လုပ္ အေကာင္းမျမင္တတ္တဲ့ (အဆိုးျမင္စိတ္)ကို သင္ယူသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ တပါးသူကို ခ်ီးေျမႇာက္ေျပာဆိုဖို႔ဝန္ေလးၿပီး အျပစ္တင္ေဝဖန္ဖို႔ တက္တက္ႂကြႂကြျဖစ္ေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္ကေလးေတြ ျဖစ္လာတာေပ့ါ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like