ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ

0

beautiful -girl

လြမ္းတယ္ေျပာၿပီး အဆက္အသြယ္မလုပ္တာ

ခ်စ္တယ္ေျပာၿပီး ပစ္ပယ္ထားတာ

ယူမယ္ေျပာၿပီး ေရွာင္ဖယ္ေနတာ

လာပါေခၚၿပီး ထြက္ေျပးသြားသူေရ

ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ ……

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like