ဘဝဒႆ န

0

မလဲဖူးရင္ ျပန္ထတတ္ပါ့မလား

မမွားဖူးရင္ အမွန္ဆိုတာဒြိဟ

မ႐ံႈးဖူးရင္ အႏိုင္ရဲ႕တန္ဖိုးဟာမျမင့္မား

လြမ္းဖူးမွ အခ်စ္ဟာေလးနက္လာ

နာဖူးမွသိ

တန္ဖိုးထားမွတန္ဖိုးရွိတာပါ။

 

ၿပီးဆံုးသြားမွ ျပန္တမ္းတရင္

ေနာင္တဟာ ….. ဘဝမွာအသံုးမဝင္တဲ့အရာပဲ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like