ထက္ျမက္တဲ့ကေလးနဲ႔ သာမာန္ကေလး ဘယ္လိုကြဲျပားသြားတာလဲ?

0

ေနာက္ဆံုးေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ ႏို႔ၾကာၾကာတိုက္ခဲ့တဲ့ မိခင္ေတြရ႕ဲ ရင္ေသြးေတြဟာ ႏို႔ကိုမျဖစ္ညစ္က်ယ္ေလးတိုက္ခဲ့တဲ့ မိခင္ေတြရဲ႕ရင္ေသြးေတြထက္ ပိုထက္ျမက္လို႔ေနပါတယ္။ ကေလး ႏွစ္ႏွစ္ ၊ သံုးႏွစ္အရြယ္အထိ မိခင္ႏို႔ၾကာၾကာ တိုက္ခဲ့ၿပီး နည္းမွန္လမ္းမွန္ သြန္သင္ဆံုးမ လမ္းညႊန္ျပသမႈမ်ိဳး နဲ႔ ႀကီးျပင္းလာခဲ့တဲ့ကေလးေတြဟာ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ၾကသူေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like