တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြကို ေမတၱာနဲ႔ ၾကင္နာယုယမႈေတြ မေပးျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ?

0

တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြကို ေမတၱာေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္သြားမယ္ ၊ ေႏြးေထြးမႈ ၊ ခ်စ္ခင္မႈ ၊ ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မေပးျဖစ္ခဲ့ဘူးဆို ဘာျဖစ္မလဲ။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ကိုေတာ့ ဘာမွထိခိုက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ တသက္စာ သင္ယူမႈစြမ္းရည္ ၊ သင္ယူႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းကိုေတာ့ ႀကီးစြာသက္ေရာက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment