တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြကို ေမတၱာနဲ႔ ၾကင္နာယုယမႈေတြ မေပးျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ?

0

တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြကို ေမတၱာေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္သြားမယ္ ၊ ေႏြးေထြးမႈ ၊ ခ်စ္ခင္မႈ ၊ ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မေပးျဖစ္ခဲ့ဘူးဆို ဘာျဖစ္မလဲ။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ကိုေတာ့ ဘာမွထိခိုက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ တသက္စာ သင္ယူမႈစြမ္းရည္ ၊ သင္ယူႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းကိုေတာ့ ႀကီးစြာသက္ေရာက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like