ကေလးဟာ ေက်ာင္းေနမေပ်ာ္တာ ၊ ေက်ာင္းပညာေရးမွာ စိတ္မပါေတာ့တာေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲ?

0

ကေလးဟာ ေက်ာင္းေနမေပ်ာ္တာ ၊ ေက်ာင္းပညာေရးမွာ စိတ္မပါေတာ့တာေတြဟာ ေက်ာင္းမွာ ကေလးစာမလိုက္ႏိုင္လို႔ ၊ ေက်ာင္းမွာ အတန္းေဖာ္ေတြနဲ႔ ဆရာ ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ အႏွိမ္ခံရလို႔ ၊ ပညာေရးမွာ လံုးလံုး စိတ္မပါလို႔ စသျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါတယ္။
သူ႔အတန္းေဖာ္ေတြ ဝတ္ႏိုင္ ၊ စားႏိုင္ ၊ သံုးႏိုင္သလို မဝတ္ႏိုင္ မစားႏိုင္ရင္ေတာင္ အသင့္အတင့္ ျပည့္မီတဲ့အဆင့္ရွိေအာင္ေတာ့ ေထာက္ပ့့ံေပးရမွာပဲေလ။ အေကာင္းစားဆိုတာေလ မဝယ္ေပးႏိုင္ရင္ေတာင္ အလတ္စားေလာက္ေတာ့ ဝယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္တယ္။ အညံ့စားဆိုတာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသြားေနရရင္ အညံ့စားစိတ္ဓါတ္ရွိသူေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈေတြေၾကာင့္ မိမိကေလးဟာ သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ဝင္လာပါတယ္။ ဒါကို မိဘက အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ႔ သတိထားမိဖို႔လိုတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ကေလးဟာ ေက်ာင္းေနမေပ်ာ္တာ ၊ ေက်ာင္းပညာေရးမွာ စိတ္မပါေတာ့တာေတြလည္း ဒီသိမ္ငယ္မႈေတြ ႏွိပ္စက္လို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သူက ေန႔တဓူဝ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္တိုင္း ဒီမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ ဒီလိုအႏွိမ္ခံေနရတာကိုး။

You might also like
Leave a comment