ကေလးသူငယ္ေတြ ယံုၾကည္မႈရွိစြာႀကီးျပင္းေစခ်င္ရင္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ?

0

ကေလးသူမ်ားအား တေလးတစား ဆက္ဆံျခင္းဟာ ၎တို႔၏ယံုၾကည္မႈအား ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္သည္။  မိမိကေလးအား ယံုၾကည္မႈရွိရွိျဖင့္ ႀကီးျပင္းေစလိုပါလွ်င္ ၎တို႔၏ သေဘာထားဆႏၵအား အေလးထားေၾကာင္း ျပသရမွာျဖစ္သလို သူမႀကိဳက္တာကို အတင္းလုပ္ေစျခင္း စေနာက္၍ လုပ္ျခင္း ၊ ယင္းသို႔လုပ္ၿပီး ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာျခင္းဟာ ကေလးအား မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့လာေစ႐ံုမွ်မက သိမ္ငယ္ ရွက္ေၾကာက္စိတ္ ဝင္လာေစသည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like