ကေလးသူငယ္ေတြ တန္ဖိုးအထားဆံုးအရာေတြဟာ ဘာေတြလဲ?

0

ကေလးသူငယ္ေတြဟာ လူႀကီးမိဘလို တန္ဖိုးႀကီးတာ ၊ တန္ဖိုးနည္းတာကို ပိုင္းျခားလို႔ သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိၾကေသးပါဘူး။ သူတို႔ႀကိဳက္တဲ့အရာဟာ သူတို႔အတြက္ တန္ဖိုးႀကီးအရာ တခုျဖစ္ၿပီး သူတို႔ခ်စ္တဲ့သူဟာ သူတို႔အတြက္ ဘဝမွာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့သူပါ။ သူတို႔ႀကိဳက္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ဆံုး႐ံႈးရဖန္မ်ားတဲ့အခါ ၊ မရရွိႏိုင္တာ မ်ားတဲ့အခါ လိုခ်င္တာမရႏိုင္တဲ့ဘဝ ၊ လုပ္မယူႏိုင္တဲ့ဘဝကို သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္လာပါတယ္။

ကိုယ္တန္ဖိုးထားခ်စ္ခင္သူရဲ႕ ေမတၱာကို မခံစားရတဲ့အခါ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္လာတယ္။ ကိုယ္တန္ဖိုးထားခ်စ္ခင္သူရဲ႕ ပစ္ပယ္မႈခံရရင္ ဝမ္းနည္းအားငယ္စိတ္ေတြ ဝင္လာတယ္။ ကိုယ္တန္ဖိုးထားခ်စ္ခင္သူရဲ႕ ဆူပူ႐ိုက္ႏွက္မႈကို ခံစားရတဲ့အခါ က်န္သူေတြ လုပ္လိုက္တာထက္ ပိုခံစားရတယ္။ ပိုယူက်ံဳးမရျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူခ်စ္ခင္တြယ္တာသူေတြဟာ သူ႔ကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းေကာင္း တိုင္တြယ္ပဲ့ျပင္ႏိုင္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment