ကေလးသူငယ္ေတြဟာ ဘယ္အေျခအေနမွာ အထီးက်န္ ခံစားလာရသလဲ?

0

ကေလးဆိုတာ စိတ္ရွိသေလာက္ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ကိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရွိၾကဘူး။ သူတို႔ဆႏၵရွိတဲ့အရာကို လူႀကီးက အလိုက္တသိ မျဖည့္ဆည္းေပးဘူးဆိုရင္ ဒီစိတ္ဖိစီးမႈႀကီးက ပိုတိုးလာၿပီ။ လူႀကီးေတြက သူတို႔ကို အေရးတယူ ဂ႐ုစိုက္မႈမရွိဘူး ၊ သူတို႔ဆႏၵေတြ လ်စ္လ်ဴရႈထားမယ္ ၊ သူတို႔တေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားမယ္ဆိုရင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံထားရတဲ့ သူတို႔ဘဝမွာ အထီးက်န္ခံစားမႈဆိုတာေတြ ခံစားလာရပါၿပီ။

You might also like
Leave a comment