ကေလးသူငယ္ေတြကို အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိေအာင္ ဘာေၾကာင့္သင္ၾကားေပးသင့္သလဲ?

0

မိမိရဲ႕ ကေလးကို းအေကာင္းျမင္စိတ္ကေလးနဲ႔ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ မေနေစခ်င္ဘူးလား။ အေကာင္းျမင္စိတ္ကေလးက သူတို႔ကို ဘာမွမရွိတဲ့ အေျခအေနမွာေတာင္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ခံစားေစတယ္ေလ။ သူတို႔အလိုခ်င္ဆံုး အရာကို ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရေပမယ့္ အေကာင္းျမင္စိတ္ကေလး အေျခခံထားေတာ့ သဘာဝကေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ေတြကိုခံစားရင္း စိတ္ေျဖသိမ့္ႏိုင္ၾကတယ္ေလ။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like