ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အျပည့္အဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတာလဲ?

0

ကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ သံုးပံုႏွစ္ပံုဟာ ေမြးဖြားၿပီးလို႔ အျပင္ေရာက္လာမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာပါဆိုရင္ ယံုႏိုင္ပါ့မလား။ မယံုမရွိပါနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ စိတ္ပညာရွင္ Steve Biddulph  ကိုယ္တိုင္ သုေတသနျပဳလုပ္ရရွိလာခဲ့တဲ့ ရလဒ္ေတြအပါအဝင္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ႕ရလဒ္က ဒီလိုပဲ ဆိုထားပါတယ္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏စိတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( childphilosophy)

You might also like