ကေလးငယ္မ်ားကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈကင္းစြာ ေပ်ာ္႐ႊင္ေစလိုလၽွင္

0

ကေလးတိုင္းတူေပမယ့္ စိတ္ဓါတ္ႀကံ့ခိုင္စြာ အေကာင္းျမင္ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနတတ္တဲ့ကေလးေတြနဲ႔ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကတဲ့မ်က္ဝန္းေတြနဲ႔ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့တတ္တဲ့ကေလးေတြ ကြာျခားသြားၾကတာ မိဘေတြရဲ႕ သားသမီးအေပၚ နားလည္ေပးႏိုင္မႈ ၊ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈ ၊ ေမတၱာေပးႏိုင္မႈ နဲ႔ ေႏြးေထြးစြာျဖည့္ဆည္းေပးမႈအေပၚ မူတည္ေနပါတယ္။

You might also like