ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြ မိန္းမကိုယ္က ေရဆင္းလာတာ ဘာေၾကာင့္လဲ?

0

ကေလးေမြးမည့္အခ်ိန္က်မွ ေရႁမႊာေပါက္ေလ့ရွိတာမ်ိဳးျဖစ္ေပမယ့္ ကေလးေမြမည့္အခ်ိန္မတိုင္မီ ႐ုတ္တရက္ မိန္းမကိုယ္မွ ေရဆင္းသလို ခံစားရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေရအဆက္မျပတ္ ဆင္းလာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆး႐ံုသို႔အျမန္သြားသင့္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like