ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္စာ ပိုစားသင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ဆိုတာ မိမိတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိဗိုက္ထဲမွာ ေနာက္ထပ္ အသက္ဝင္ေနတဲ့ ကေလးကိုပါ လြယ္ထားရတာမို႔ သက္ရွိႏွစ္ေယာက္စာလိုအပ္တဲ့ အစာအာဟာရကို ႏွစ္ေယာက္စာ စားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုက္ထဲက ကေလးဟာ ေမြးဖြားလာတဲ့အခ်ိန္အထိ မိခင္ကစားေသာက္တဲ့ အစာအာဟာရအေပၚမွာသာ တိုက္႐ိုက္မွီခိုေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္အတြက္လိုအပ္တဲ့ အစာအာဟာရေတြကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ စားရမယ့္အစား ဟိုလူက ဒီဟာနဲ႔မတည့္ဘူးေျပာရင္ေရွာင္လိုက္ ၊ ဒီလူက ဟိုဟာနဲ႔ မတည့္ဘူးေျပာရင္ေရွာင္လိုက္ ၊ ကိုယ္တိုင္က ဒါနဲ႔မသင့္ေတာ္ဘူးထင္ရင္ ေရွာင္လိုက္နဲ႔ တကယ္စားမယ့္အစာေတြဟာ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝရရွိတဲ့အစာေတြ မဟုတ္ခဲ့ရင္ ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္အတြက္ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝ မရရွိခဲ့ရင္ ကေလးဟာ စံမီကိုယ္အေလးခ်ိန္နဲ႔ ေမြးဖြားလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ လူႀကီးအစားေရွာင္ခဲ့လို႔ ကေလးကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ခဲ့တာေပါ့။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like