ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ေသြးေၾကာထံုးျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျခသလံုးႂကြက္သားမ်ား၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေနာက္ေက်ာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေျခေထာက္၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေပါင္၌ေသာ္လည္းေကာင္း ေသြးေၾကာမ်ားထံုးတတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေသြးေၾကာထံုးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မတ္တပ္ရပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ျပဳသင့္သည့္ မျပင္းထန္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း မွန္မွန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ေသြးေၾကာထံုးျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like