ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ဘာေၾကာင့္ အိပ္မေပ်ာ္ရတယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ဟာ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းကိုလည္း ခံစားရတတ္သည္။ ထိုသို႔ ခံစားရျခင္းမွာ မိမိတြင္ စိုးရိမ္ေသာက ဗ်ာပါဒမ်ားေနျခင္း ၊ သို႔မဟုတ္ ႀကီးထြားလာေသာ သေႏၶသားက မိမိ၏ ဆီးအိမ္ကို ဖိေနျခင္း စသည့္အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္မေပ်ာ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မအိပ္ခင္ ႏြားႏို႔ပူပူ ေသာက္သံုးျခင္း ၊ ေရေႏြးေႏြးျဖင့္ ေရခ်ိဳးျခင္းတို႔ျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ၿပီး စိတ္စိုးရိတ္မ်ားလြန္း၍ မအိပ္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားက မိမိစိတ္အား စိုးရိမ္စိတ္နည္းေအာင္ ေနထိုင္သင့္သည္။

You might also like
Leave a comment