ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလမွာ ထိုးေဆး ၊ ေသာက္ေဆးမ်ား သံုးစြဲလိုရင္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ?

0

ျပင္းထန္သည့္ ေဆးဝါးအာနိသင္က သေႏၶသားႏွင့္ ႏုနယ္သည့္ကေလးမ်ားအား မထိခိုက္ေစရန္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔သံုးေဆးဝါးမ်ား ေဖာ္စပ္ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားသည္ သေႏၶသားႏွင့္ ႏုနယ္သည့္ကေလးမ်ားအား  မိမိသံုးစြဲသည့္ ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ မထိခိုက္ေစရန္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ေသာက္သံုးသင့္သည္။

ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ?

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္(၁)နဲ႔အဆင့္(၂)ကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အဆင့္(၁)

  • BurmeseApp on Google Play ကေန BurmeseApp ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ရင္လုပ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္    ဒီမွာ    ေဒါင္းလုတ္လုပ္ရပါမယ္။ 
  • ၿပီးရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္လက္စြဲ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေပ့ခ်္ကို ျပန္လာရပါမယ္။ 

အဆင့္(၂)

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တိုက္႐ိုက္ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့   ဒီမွာ    ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

( PregnancyKnowledge)

You might also like