ေရွ႕သို႔မဆက္ခင္ အေနာက္သို႔ ေမွ်ာ္ေတြးပါ

လက္ထပ္မယ္လို႔ ရည္ရြယ္လိုက္ကတည္းက သူတင္မက သူ႔မိသားစုရဲ႕ စ႐ိုက္နဲ႔ စာရိတၱအေထြေထြကိုလည္း ေလ့လာရေတာ့မွာပါ။

Lesson tags: Myanmar video, သမီးရည္းစား, သာယာမႈ, အခ်စ္ေရး, အိမ္ေထာင္ေရး
Back to: အိမ္ေထာင္ဘက္ အေရြးမမွားရေအာင္