ဖက္ေပၚဆူးက်က် ဆူးေပၚဖက္က်က် မိန္းမသားဘဝ

သေႏၶတားနည္းအေထြေထြ ၊ ရက္ေရွာင္နည္းအေထြေထြစတဲ့ လိင္ပညာေပး သင္ခန္းစာေတြကို မွ်ေဝေပးေနတဲ့ ေစတနာကို မသင္ခ်င္ေသာ သင္ခန္းစာ မွာ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုက ကိုယ္တိုင္မိန္းမသားမို႔ မိန္းမသားဘဝကို ကိုယ္ခ်င္းစာနာလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား မလိုခ်င္တဲ့ကိုယ္ဝန္ရခဲ့ရင္ ၊ ဒီကိုယ္ဝန္ရဲ႕တာဝန္ယူဖို႔ အစစအရာရာ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးရင္ ေမြးလာမယ့္ရင္ေသြး ေနာင္ေရးနဲ႔  ထိုအိမ္ေထာင္စု ေနာင္ႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ ဘဝအခက္အခဲကို စာနာလို႔ မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁။ မလိုခ်င္တဲ့ရင္ေသြးကို ဖ်က္ခ်မယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးကပဲ ဖ်က္ခ်ရတာပါ။ လြယ္ေမြးရမယ္ဆိုလည္း အမ်ိဳးသမီးက လြယ္ေမြးရတာပါ။ ၂။ တားေဆးေတြကို အမ်ိဳးသမီးေတြကပဲ သံုးၾကရတယ္။ အဲဒီတားေဆးအေထြေထြရဲ႕ Side Effect ေတြကိုလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြပဲ ခံၾကရတယ္။ ၃။ ေမြးလာတဲ့သားသမီးေတြကို ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြး ၊ ျပဳစုထိန္းသိမ္းသြားဖို႔ဆိုတာလည္း  အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္တဲ့ မိခင္ေတြက [...]

Lesson tags: Myanmar video, ခ်စ္ႀကိဳက္တြဲသြား, လိင္ကိစၥ, လိင္ပညာေပး သင္ခန္းစာ
Back to: အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ လိင္သဘာဝ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ