ပ်ိဳေမတို႔ကို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းတတ္သူတို႔ရဲ႕ အေလ့အက်င့္

ဒီလို အျပဳအမူလကၡဏာေတြကို သမီးရည္းစားစံုတြဲေတြမွာ ေတြ႔ျမင္ေနရေသာ္လည္း လက္ထပ္တဲ့အခါ ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္းလဲ သိရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီလို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈေတြဟာ လက္ထပ္ၿပီးတဲ့အခါမွာလည္း ေျပာင္းလဲသြားတာ မေတြ႔ရတတ္ဘူးလို႔လဲ သိရပါတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, အမူအက်င့္, ေစာ္ကား, ေၾကာက္ရြံ႕, ႏွိပ္စက္႐ိုက္ႏွက္
Back to: အိမ္ေထာင္ဘက္ အေရြးမမွားရေအာင္