ျပည့္စံုတဲ့မိသားစုက ကေလးငယ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ရသလဲ?

0

မိဘႏွစ္ဦးရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ ဆက္ဆံေရးဟာ မိသားစုအတြင္းမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္လည္း ကေလးမွာ စိုးရိမ္သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ဝင္လာပါတယ္။ စိုးရိမ္တာက မိဘႏွစ္ဦး ဘယ္ေတာ့ကြဲမလဲ ၊ ငါဘယ္ေတာ့ မိတကြဲ ဖတကြဲ အေျခအေနနဲ႔ ေက်ာင္းမွာ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝန္းမွာ အႏွိမ္ခံရမလဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ သိမ္ငယ္စိတ္ကေတာ့ သူမ်ား မိသားစုေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ရွိေနတာကို ေတြ႔ျမင္ေနရတိုင္း ဒီလိုမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ သိမ္ငယ္လာတာပါ။ ဒီသိမ္ငယ္မႈကိုလည္း မိသားစုထဲကမွ မကုစားရင္ မေပ်ာက္ႏိုင္ဘူးေပါ့။

You might also like
Leave a comment