ေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ကေလးဘဝဆိုတာဘာလဲ ၊ ဘယ္လိုေပးရမလဲ?

0

ေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ကေလးဘဝဆိုတာဘာလဲ ၊ ဘယ္လိုေပးရမလဲဆိုရင္ ေမြးကင္းစကေန သံုးႏွစ္အထိ သူ႔ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ဦးစားေပးၿပီး အရင္းဆံုးျဖစ္တဲ့ မိဘေတြက အခ်ိန္ေပးမယ္ ၊ ဂ႐ုစိုက္မႈေပးမယ္ ၊ ျပဳစုယုယေပးမယ္ ၊ အခ်စ္ေတြေပးမယ္ ၊ အနမ္းေတြေပးမယ္ ၊ အားေတြေပးမယ္ ၊ နည္းမွန္လမ္းမွန္ သြန္သင္ဆံုးမမယ္ ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ထားေပးမယ္ ၊ ခ်ီးေျမႇာက္ဂုဏ္ျပဳေပးမယ္ ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာမႈလည္း သင္ေပးမယ္ဆိုရင္ ေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ကေလးအျဖစ္ အမွန္အကန္ ႀကီးျပင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
You might also like
Leave a comment