လြယ္လြယ္နဲ႔ စိတ္ဓါတ္မက်တတ္တဲ့သူအျဖစ္ ႀကီးျပင္းလာေစဖို႔ ဘာလုပ္ေပးသင့္သလဲ?

0

ကိုယ့္သားသမီးကိုလည္း ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆို စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာသူျဖစ္ေအာင္ ၊ လြယ္လြယ္နဲ႔ စိတ္ဓါတ္မက်ေအာင္ ၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း စိတ္နလန္ထူၿပီး ကိုယ့္ဘာသာ ျပန္ႀကိဳးစားလာႏိုင္ဖို႔ ခြန္အားရွိေအာင္ဆိုရင္ သူ႔ဘဝတသက္တာလံုး အေကာင္းျမင္စိတ္ကေလးကို အေျခခံထားဖို႔ သင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းျမင္စိတ္ကေလးရွိလာဖို႔ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ အဆိုးျမင္စိတ္ေတြ ရွိမေနေအာင္ ေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ကေလးဘဝကို ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
You might also like
Leave a comment