ကိုယ္ဝန္အပ္ရင္ ဘာအက်ိဳးထူးရွိသလဲ?

0

ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသသည့္အခါ ဆရာဝန္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အတြက္ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ မိခင္ေလာင္းတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ က်န္းမာေရး ၊ ကေလး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို သိရွိႏိုင္ေပသည္။

ဥပမာ – မိမိတြင္ HIV ေရာဂါ ရွိေနမွန္း မသိေသးသူသည္ ဆရာဝန္ျဖင့္ ကိုယ္ဝန္အပ္ေသာအခါ လိုအပ္တာ စစ္ေဆးရသည့္အတြက္ မိမိ၏ေရာဂါျဖင့္ ထိုကေလး ေမြးဖြားဖို႔ သင့္ ၊ မသင့္ကို ႀကိဳတင္ သိရွိႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနေသာ မိခင္ေလာင္းတိုင္း မျဖစ္သင့္တာမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ဆရာဝန္အား မိမိကိုယ္ဝန္ကို မွန္မွန္ျပသသင့္သည္။

You might also like
Leave a comment