ႏို႔မႈန္႔ဘယ္ကလာတာလဲ?

0

ဘယ္လိုပဲ ေၾကာ္ျငာအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ကေလးပံုေတြအသံုးျပဳ ေၾကာ္ျငာၿပီး ကေလးေတြကို အင္အားတိုးေစတယ္ဆိုဆို တံဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကပ္ထားတဲ့ ႏို႔မႈန္႔ေတြဟာ ႏြားႏို႔ ၊ ဆိတ္ႏို႔ စတဲ့ တရိစာၦန္ႏို႔ေတြကို တာရွည္ခံေအာင္စီစဥ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ထားတာပါ။

You might also like
Leave a comment