အဆိုးျမင္သူေတြရဲ႕ ဆံုး႐ံႈးမႈက ဘာလဲ?

0

အဆိုးျမင္တတ္တဲ့သူေတြရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး ဆံုး႐ံႈးမႈကေတာ့ အစစ္မွန္ဆံုးဆိုတဲ့ အရာေတြကိုပါပဲ။ အဆိုးပဲျမင္ေနတတ္တဲ့အတြက္ ေမတၱာစစ္ ၊ ေမတၱာမွန္ကို ဆံုး႐ံႈးတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ အစစ္အမွန္ဆိုတာကိုလည္း ဆံုး႐ံႈးရတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ အထီးက်န္ခံစားရမႈကို ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ ဘယ္သူမွ သတိမထားမိလည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ေနတာကို ခံစားရတယ္။

အဆိုးျမင္တတ္သူေတြက သူတို႔အေပၚ ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းပေစ အဆိုးျမင္တဲ့ဘက္က ၾကည့္ေနတတ္ေတာ့ ဘယ္သူမွ သူတို႔ရဲ႕ အဆိုးျမင္တဲ့ဒဏ္ကို ေရရွည္မခံႏိုင္ၾကတဲ့အတြက္ ေမတၱာစစ္ ၊ ေမတၱာမွန္ထားတဲ့သူကိုေတာင္ ဆံုး႐ံႈးရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈအစစ္အမွန္ဆိုတာကို ရွာမရဘဲ စိတ္ေပ်ာ္ရာေပ်ာ္ေၾကာင္း ကိုယ့္ဘာသာ ေျဖသိမ့္လို႔ အစားထိုးေနၾကရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့အရာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဝန္းရံလို႔ အနားမွာထားႏိုင္ပါေစ သူတို႔ဟာ ဒီအရာေတြေဘးမွာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈအစစ္အမွန္ ခံစားရဖို႔ ေတာင့္တေနၾကသူေတြပါ။

You might also like
Leave a comment