သံုးႏွစ္ေအာက္ သင္ယူမႈနဲ႔ သံုးႏွစ္အထက္သင္ယူမႈ ဘာကြာျခားသလဲ?

0

ေမြးကင္းစကေန သံုးႏွစ္အရြယ္က ဒီခံစားမႈေတြ ၊ သင္ယူလာခဲ့တာေတြကို ေသတဲ့အထိ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲပါသြားမွာေလ။ က်န္တဲ့အရြယ္သင္တာေတြက သံုးႏွစ္မတိုင္မီ ကေလးေတြ သင္ၾကားတာနဲ႔မတူဘူး။ သံုးႏွစ္ေနာက္ပိုင္း သင္ခန္းစာေတြကို စာသင္ခန္းထဲမွာ ၊ လူ႔အသိုင္းအဝန္းမွာ က်င္လည္ရင္း သင္ယူသြားႏိုင္တယ္။ သံုးႏွစ္အေရွ႕ပိုင္းက သင္ခန္းစာေတြကိုက်ေတာ့ သူ႔ကို အုပ္ထိန္းတဲ့ လူႀကီးမိဘေတြသင္ေပးမွ သူရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအရြယ္မွာ သင္ၾကားမႈေတြက သူ႔ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ပႏၷက္႐ိုက္ထားလိုက္တယ္။ ဒီဦးေႏွာက္နဲ႔သြားတဲ့ သူ႔တသက္တာလံုးမွာ သံုးႏွစ္အရြယ္အထိ သူသင္ယူခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို အေျခခံၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚမယ္ ၊ ခံစားမယ္ ၊ တုန္႔ျပန္မယ္ေလ။

သံုးႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသင္ခန္းစာနဲ႔ လူမႈဝန္းက်င္က သင္ယူခဲ့တာေတြကို သူ႔ရဲ႕ ေန႔တဓူဝလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမွာ အသံုးခ်မွာျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္ေအာက္မွာ သင္ယူခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကိုေတာ့ သူ႔ခံစားခ်က္ ၊ ခံယူခ်က္ ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြအေနနဲ႔ တဘဝစာ က်င့္သံုးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment